Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Pobl fregus yn cael cymorth buddsoddiad gan Lywodraeth Cymru

Gwelodd Jane Hutt y Gweinidog Cyllid heddiw bod pobl fregus yng Ngogledd Cymru yn cael cymorth i aros yn eu cartrefi eu hunain am amser hirach, diolch i Gronfa Buddsoddi i Arbed Llywodraeth Cymru.
Dydd Llun 28 Tachwedd 2011
Pobl fregus yn cael cymorth buddsoddiad gan Lywodraeth Cymru
Pobl fregus yn cael cymorth buddsoddiad gan Lywodraeth Cymru

Mae’r Gronfa Buddsoddi i Arbed ar gael i sefydliadau gwasanaethau cyhoeddus sy’n derbyn cyllid gan Lywodraeth Cymru, er mwyn iddyn nhw drawsnewid y ffordd y maen nhw’n gweithio, fel eu bod nhw’n fwy effeithlon.  

Sefydlwyd y Bwrdd Teleofal a Theleiechyd gan Gynghorau Ynys Môn, Conwy, Sir y Fflint a Gwynedd i ddatblygu prosiect i ddarparu gwasanaeth galwadau dwyieithog i helpu pobl sy’n defnyddio technoleg gynorthwyol yn eu cartrefi eu hunain.  Mae’r prosiect wedi derbyn buddsoddiad o £300,000 gan Lywodraeth Cymru, a’r rhagolygon yw y bydd yn arwain at ostyngiadau posib o oddeutu 38% yn y costau presennol, ar draws awdurdodau lleol.  

Wrth ymweld â Galw Gofal: Gwasanaeth Monitro Teleofal Rhanbarthol Gogledd Cymru ym Mae Colwyn, dyweddodd Jane Hutt:

"Mae’r Gronfa Buddsoddi i Arbed yn helpu i gael mwy o gydweithio ar draws y gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru, sy’n ychwanegu gwerth, yn arbed arian ac yn darparu gwasanaethau o safon uchel.  

"Yr hyn y mae’r Bwrdd Teleofal a Theleiechyd Rhanbarthol wedi’i wneud yng Ngogledd Cymru yw cydweithio i roi cyfle i rai o’r bobl mwyaf bregus yn y gymdeithas i aros yn eu cartrefi eu hunain, sy’n rhoi safon bywyd gwell iddyn nhw, ac yn lleihau’r pwysau ar ofal hirdymor.  

"Dyma’r math o weithio arloesol, cydweithredol yr ydw i am ei weld yn digwydd yn amlach ledled Cymru.  Trwy gydgysylltu gwasanaethau, gallwn wneud yn siŵr bod gan bawb fynediad i wasanaethau effeithlon, o safon uchel, ac ar yr un pryd ddefnyddio’r arian prin sydd ar gael yn y ffordd mwyaf effeithlon."

Meddai Rhianwen Jones, Rheolwr Strategol Teleofal Rhanbarthol Gogledd Cymru:

"Bwriad y prosiect hwn oedd symleiddio a moderneiddio’r system y tu ôl i’r llenni, ac o ganlyniad i hyn, bydd ein cwsmeriaid yn parhau i ddefnyddio’r gwasanaeth yn yr un ffordd ag y mae’n nhw wedi’i wneud erioed, ac ni ddylent sylwi ar unrhyw newid – dim ond parhau i gael tawelwch meddwl yn eu cartrefi eu hunain."

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Tagiau

Busnes a'r economi 28 Tachwedd 2011 Cyllideb Programme for Government - Healthcare Programme for Government - Public Services Y Gogledd
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Chwefror 2016
Ll M M I G S S
<< Ion    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29            
I'n dilyn ni trowch i