Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Buddsoddi i Arbed – Gweinidog yn cymeradwyo gweithredu’n arloesol

Cyn cyhoeddi’r Gyllideb Ddrafft, bydd y Gweinidog Cyllid heddiw’n gweld sut mae dull newydd o brynu nwyddau yn golygu arbedion i ysgolion ym Merthyr Tudful.
Dydd Llun 03 Hydref 2011

Bydd y Gweinidog Cyllid ac Arweinydd y T?, Jane Hutt, yn cyfarfod â staff a disgyblion yn Ysgol Gynradd Troedyrhiw ym Merthyr Tudful, ac yn darganfod mwy am eu system e-gaffael arloesol.

Roedd prosiect i gyflwyno'r system e-gaffael CyfnewidCymru i Gyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful yn cael ei ariannu'n rhannol gan Gronfa Buddsoddi i Arbed Llywodraeth Cymru, gyda grant ad-daladwy o £217,292 yn cael ei ddyfarnu.

Mae hyn yn helpu'r cyngor i foderneiddio a symleiddio'r ffordd y mae'n gwneud taliadau ac yn pennu contractau, yn gwella effeithlonrwydd ac yn gwneud arbedion. Mae'r system bellach wrthi'n cael ei hehangu, a chaiff ei defnyddio ar draws bwrdeistref Merthyr o fewn yr ychydig fisoedd nesaf.

Mae gan y prosiect botensial i ryddhau £8 miliwn o arbedion effeithlonrwydd dros bum mlynedd.

Dywedodd y Gweinidog Jane Hutt:

"Pan fyddaf yn cyhoeddi Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru yfory, byddaf yn gwneud hynny gyda'r bwriad o weithio tuag at Gymru lewyrchus yn y dyfodol.

"Nid yw'n gyfrinach ein bod yn wynebu adeg anodd iawn yn ariannol yng Nghymru. Felly, mae'n hanfodol fod y rhai sy'n darparu gwasanaethau cyhoeddus yn parhau i ddod o hyd i ffyrdd gwahanol o'u cyflwyno, gan sicrhau dulliau mwy cost-effeithiol heb beryglu'r ansawdd.

"Gall Cyngor Bwrdeistref Merthyr Tudful fod yn falch o'r ffordd y maent wedi cyflwyno'r prosiect e-gaffael arloesol hwn, ac maent yn gosod esiampl ddisglair i eraill eu dilyn. Mae'n bleser i gael ymweld ag Ysgol Gynradd Troedyrhiw heddiw i weld drosof fy hunan y manteision a ddaw yn sgil Llywodraeth Cymru'n gweithio mewn partneriaeth ag awdurdod lleol.

"Mae ein dull unigryw ni - yn arbennig drwy Fuddsoddi i Arbed, yn rhoi'r cymorth y mae ei angen ar gyrff cyhoeddus i'w helpu i ddatblygu a chyflwyno eu prosiectau gwelliant er lles y cyhoedd."

Yn ystod yr ymweliad, tynnodd y Gweinidog sylw at gyhoeddiad newydd sy'n dilyn hynt Buddsoddi i Arbed.

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Tagiau

Busnes a'r economi 03 Hydref 2011 Cyllideb Programme for Government - Public Services Y De-ddwyrain
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Mai 2016
Ll M M I G S S
<< Ebr    
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
I'n dilyn ni trowch i