Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Newyddion

Heddiw, mae’r Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth wedi ymateb i Adolygiad Gwariant a Datganiad yr Hydref Llywodraeth y DU sy’n pennu’r cynlluniau gwariant cyhoeddus am y pum mlynedd nesaf.

Mae bron i 70% o bobl a oedd â salwch neu anafiadau a oedd yn rhoi bywyd yn y fantol wedi cael ymateb brys o fewn wyth munud.

25 Tachwedd yw Diwrnod Rhyngwladol Diddymu Trais yn erbyn Menywod a Diwrnod y Rhuban Gwyn.

Mae Aelodau'r Cynulliad wedi rhoi eu sêl bendith i gyfraith newydd a fydd yn newid y ffordd y bydd gwasanaethau gofal a chymorth Cymru yn cael eu rheoleiddio a'u harolygu.

 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Tachwedd 2015
Ll M M I G S S
<< Hyd    
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
I'n dilyn ni trowch i