Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Newyddion

Bydd amgueddfeydd, archifau a llyfrgelloedd ledled Cymru yn elwa ar bron i £2.7 miliwn yn y cylch diweddaraf o arian grant gan Lywodraeth Cymru.

Mae PRA Health Sciences - sefydliad blaenllaw byd-eang ym maes ymchwil glinigol - yn ehangu am yr ail waith yn Abertawe gan greu bron 90 o swyddi newydd gyda chymorth gan Lywodraeth Cymru.

Mae ymchwil newydd a gyhoeddwyd yn BMJ Open yn dangos bod plant o oedran ysgol gynradd yng Nghymru yn fwy tebygol o ddefnyddio e-sigaréts na thybaco.

Y bydd Llywodraeth Cymru yn buddsoddi £3m i ehangu'r gwasanaethau hosbis yng Nghasnewydd ar gyfer cleifion preswyl sy'n derfynol wael a'u teuluoedd.

 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Gorffennaf 2012
Ll M M I G S S
<< Meh   Aws >>
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
I'n dilyn ni trowch i