Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Newyddion

Mae Aelodau'r Cynulliad wedi rhoi eu sêl bendith i gyfraith newydd a fydd yn newid y ffordd y bydd gwasanaethau gofal a chymorth Cymru yn cael eu rheoleiddio a'u harolygu.

Bydd preswylwyr o Gibbonsdown ym Mro Morgannwg yn elwa o fuddsoddiad diweddar o £2 filiwn o gynllun Arbed Cartrefi Cynnes Llywodraeth Cymru.

Bydd yna ddeddf newydd yn dod i rym o 1 Ionawr 2016 sy’n ei gwneud yn ofynnol i osod systemau chwistrellu ym mhob tŷ newydd a thai wedi’u hadnewyddu yng Nghymru.

Bydd y cynllun cofrestru a thrwyddedu newydd yn atal landlordiaid ac asiantau twyllodrus rhag gosod a rheoli eiddo yng Nghymru.

 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Mehefin 2012
Ll M M I G S S
<< Mai   Gor >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
I'n dilyn ni trowch i