Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Newyddion

Fe fydd cynllun benthyciadau di-log gwerth £5 miliwn yn wella cyfleusterau chwaraeon a hamdden lleol ledled Cymru ac annog mwy o bobl i fod yn egnïol.

Mae dau arolwg ar-lein newydd yn dangos i ba raddau y mae ysgolion a gweithleoedd wedi datblygu polisïau i reoli’r defnydd o e-sigaréts.

Bydd pecyn newydd o fesurau sy'n cael ei gyhoeddi heddiw yn ei gwneud yn haws ar gyfer meddygon teulu i weithio yng Nghymru.

Bydd pobl anabl yng Nghymru sy’n derbyn taliadau uniongyrchol am eu hanghenion gofal yn gallu ffurfio cwmni cydweithredol i reoli ac i fod yn berchen ar y gwasanaethau sydd eu hangen arnynt.

 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Mawrth 2015
Ll M M I G S S
<< Chw    
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
I'n dilyn ni trowch i