Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Newyddion

Mae’r Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth, Julie James, wedi croesawu ffigurau newydd sy’n dangos lleihad yn nifer y bobl ifanc nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant (NEET) yn ystod 2016.

Ers cyflwyno'r cynllun Cymorth i Brynu yng Nghymru yn 2014 prynwyd cyfanswm o 4,949 o eiddo drwy ddefnyddio benthyciad rhannu ecwiti o dan gynllun Cymorth i Brynu-Cymru Llywodraeth Cymru.

Heddiw cyhoeddodd Carl Sargeant fod Llywodraeth Cymru wedi dyfarnu £149,530 i Ganolfan Cydweithredol Cymru i gefnogi'r prosiect Tai Cydweithredol yng Nghymru

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig, wedi cadarnhau na fydd y Parth Atal Ffliw Adar yn cael ei ailgyflwyno ar ôl i gyfnod y Parth presennol ddod i ben ar 30 Ebrill.

 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Ebrill 2017
Ll M M I G S S
<< Maw    
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
I'n dilyn ni trowch i