Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Newyddion

Mae Llywodraeth Cymru’n cadarnhau ei hymrwymiad i ddarparu £1 biliwn o fuddsoddiad mewn seilwaith cyfalaf drwy gyllid arloesol gan ddefnyddio’r Model Buddsoddi Cydfuddiannol newydd (MIM).

Bydd ffordd fawr i wella’r cysylltiadau â Bae Caerdydd yn lliniaru tagfeydd yng nghanol y ddinas ac yn chwarae rhan amlwg i sicrhau bod rownd derfynol Cynghrair Pencampwyr UEFA yn llwyddiannus

Heddiw, cyhoeddodd Carl Sargeant, yr Ysgrifennydd dros Gymunedau a Phlant, y bydd Caerffili yn ymuno â chwech awdurdod lleol arall i dreialu’r Cynnig Gofal Plant i Gymru o fis Medi 2017.

Mae Kirsty Williams yr Ysgrifennydd Addysg wedi canmol Ysgol Gynradd St. Julian's am ei rhan yn y gwaith o gynllunio sut y bydd sgiliau digidol yn cael eu defnyddio yn y cwricwlwm ledled Cymru.

 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Mawrth 2017
Ll M M I G S S
<< Chw    
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
I'n dilyn ni trowch i