Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Newyddion

Wedi cyhoeddi y caiff gwasanaethau i blant a phobl ifanc sydd â lymffoedema eu gwella wrth i swydd benodedigl, sef arbenigwr pediatrig cenedlaethol, gael ei chreu yn GIG Cymru.

Mae’r Dirprwy Weinidog Iechyd Vaughan Gething wedi canmol gwaith ac ymroddiad bydwragedd a gwirfoddolwyr y GIG ar draws y Gogledd yn ystod ymweliad ag Ysbyty Gwynedd ym Mangor heddiw.

Mae buddsoddiad o £6 miliwn i helpu pobl hŷn i fyw yn annibynnol yn eu cartrefi eu hunain, wedi'i gyhoeddi gan y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi, Lesley Griffiths.

Bydd y RDP newyddyn fwy arloesol, hyblyg ac integrediger mwyn sicrhau gwerth mwyaf posibl i gefn gwlad Cymrudrwy fuddsoddiadau’r Rhaglen sy’n cael eu hariannu ar y cyd gan yr UE a Llywodraeth Cymru.

 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Mai 2015
Ll M M I G S S
<< Ebr    
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
I'n dilyn ni trowch i