Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Newyddion

"Neges syml oedd gennyf i'r Prif Weinidog y bore ‘ma. Allwn ni ddim gadael i’r safleoedd hyn gau."

Mae Llywodraeth Cymru wedi cytuno mewn egwyddor i ffurfio partneriaeth ar gyfer menter ar y cyd â Wesley Clover, fel y bo modd bwrw ymlaen â chynigion i adeiladu Canolfan Gynadledda Ryngwladol

Buddsoddir £43 m dros y flwyddyn nesaf i wella mynediad i ofal sylfaenol ac yn parhau i symud mwy o wasanaethau tu allan i ysbytai ac i gymunedau lleol.

Deddf newydd I sicrhau y bydd gan bobl yr hawl i gael gwasanaethau cymorth cywir ar yr adeg iawn, yn rhoi mwy o hawliau i ofalwyr ac yn cryfhau pwerau i ddiogelu plant ac oedolion sy'n agored i niwed.

 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Ebrill 2016
Ll M M I G S S
<< Maw    
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
I'n dilyn ni trowch i