Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Newyddion

Mae ffigurau newydd dros-dro sy’n cael eu cyhoeddi heddiw yn dangos bod ailgylchu yn parhau i gynyddu a’i fod ar y lefel uchaf a gofnodwyd erioed.

Mae’r enwebiadau ar gyfer Gwobrau Dewi Sant 2017 ar agor, ac mae tîm rhagorol yn ei le yn barod i ddarganfod pwy yw’r bobl yng Nghymru sy’n gwneud pethau eithriadol.

Mae buddsoddiad gan Lywodraeth Cymru mewn prosiect adsefydlu yn Sir y Fflint yn helpu pobl i aros yn annibynnol ac yn arbed arian i'r GIG

Heddiw, dywedodd Ken Skates, Ysgrifennydd yr Economi: Mae’n rhaid i fasnachfraint rheilffyrdd Intercity West Coast fynd ati i helpu i wireddu potensial y Gogledd.

Bydd cyfraith newydd i gael gwared ar "ddiwygiadau niweidiol" Llywodraeth y DU i hawliau gweithwyr o fewn gwasanaethau cyhoeddus datganoledig Cymru yn cael ei gyflwyno gan Lywodraeth Cymru yn ystod blwyddyn gyntaf y pumed Cynulliad

 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Awst 2016
Ll M M I G S S
<< Gor    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
I'n dilyn ni trowch i