Skip to content

Cyfarwyddiadau Gwasanaethau Cymorth i Ddysgwyr (Cymru) 2011 (2011 Rhif 2)

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae Gweinidogion Cymru yn Gwneud y Cyfawyddiadau a ganlyn drwy arfer y pwerau a roddwyd gan adran 40(1) o Fesur Dysgu a Sgiliau (Cymru) 2009.

Mae'r cyfarwyddiadau hyn yn ymwneud â sicrhau, darparu a chyfranogi mewn gwasanaethau cymorth i ddysgwyr ar gyfer pobl ifanc berthnasol.

Fe'u gwnaed ar 4 Chwefror 2011 a byddant yn dod i rym ar 1 Medi 2011.