Skip to content

Offerynnau statudol lleol addysg

Gorchymyn YMCA Wales Community College (Sefydliadau Dynodedig mewn Addysg Bellach) (Cymru) 2007

24/04/07
Mae'r ddogfen hon ar ffurf ffeil RTF/DOC, a bydd yn rhaid ichi ei llwytho a'i darllen drwy gyfrwng eich rhaglen prosesu geiriau.
 

Gorchymyn Corfforaeth Addysg Uwch Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru (Diddymu) 2006

21/12/06
Bydd y Gorchymyn hwn yn hwyluso’r gynghrair strategol rhwng Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru a Phrifysgol Morgannwg er mwyn cryfhau sefyllfa gystadleuol y Coleg. Mae’r Gorchymyn hwn yn cael ei wneud o dan Adrannau 127 a 128 o Ddeddf Diwygio Addysg 1988.
 

Gorchymyn Coleg Merthyr Tudful (Diddymiad) 2006

16/05/06
Mae’r Gorchymyn hwn yn diddymu’r gorfforaeth addysg bellach a sefydlwyd i redeg Coleg Merthyr Tudful. Mae’n gwneud darpariaeth ar gyfer trosglwyddo ei eiddo, ei hawliau a’i rwymedigaethau i Brifysgol Morgannwg ac yn sicrhau hawliau ei gyflogeion drwy gymhwyso adran 26(2) i (4) o Ddeddf Addysg Bella ...
 

Gorchymyn Coleg Aberdâr (Diddymu) 2002

15/12/02
Mae Gorchymyn Coleg Aberdâr (Diddymu) 2002 yn dod i rym ar 1 Ionawr 2003.