Skip to content

Offerynnau Anstatudol Drafft

Mae Offerynnau Anstatudol Drafft hefyd yn ffurfiau ar is-ddeddfwriaeth sy'n cael eu gwneud gan y Cynulliad, nid oes gofyn eu gwneud drwy gyfrwg Offeryn Statudol.