Skip to content

Offerynnau anstatudol drafft

Mae offerynnau anstatudol drafft hefyd yn ffurfiau ar is-ddeddfwriaeth sy'n cael eu gwneud gan y Cynulliad, nid oes gofyn eu gwneud drwy gyfrwg offeryn statudol.