Skip to content

Offerynnau statudol lleol drafft

Mae offerynnau statudol lleol drafft yn ffurfiau ar is-ddeddfwriaeth sy'n cael ei gwneud gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru drwy gyfrwng offerynnau statudol lleol eu natur.