Skip to content

Offerynnau Statudol Lleol Drafft

Mae Offerynnau Statudol Lleol Drafft yn ffurfiau ar is-ddeddfwriaeth sy'n cael ei gwneud gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru drwy gyfrwng Offerynnau Statudol lleol eu natur.