Skip to content

Deddfwriaeth ddrafft

Offerynnau Statudol Lleol Drafft ac Offerynnau Anstatudol
Mae Offerynnau Statudol Lleol Drafft yn ffurfiau ar is-ddeddfwriaeth sy'n cael ei gwneud gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru drwy gyfrwng Offerynnau Statudol lleol eu natur. Er bod Offerynnau Anstatudol hefyd yn ffurfiau ar is-ddeddfwriaeth sy'n cael eu gwneud gan y Cynulliad, nid oes gofyn eu gwneud drwy gyfrwg Offeryn Statudol.