Skip to content

Deddfwriaeth flaenorol

Rhwng mis Mai 2007 a mis Mawrth 2011 roedd y rhaglen yn cynnwys Mesurau’r Cynulliad a Gorchmynion Cymwyseddau Deddfwriaethol.

Mesurau'r Cynulliad

Yn fras, yr oedd Mesur Cynulliad yn gallu gwneud unrhyw beth yr oedd Deddf Seneddol yn gallu ei wneud mewn perthynas â Chymru, yn amodol ar y cyfyngiadau a ddiffiniwyd gan Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006.

Rhagor o wybodaeth -  deddfwriaeth.gov.uk (dolen alannol).

Gorchmynion Cymhwysedd Deddfwriaethol

Roedd Gorchmynion Cymhwysedd Deddfwriaethol yn trosglwyddo cymhwysedd deddfwriaethol o Senedd y DU i Gynulliad Cenedlaethol Cymru.

Nid y Gorchmynion eu hunain oedd yn newid y gyfraith mewn maes neu bwnc penodol. Os byddai Gorchmynion yn cael eu pasio roeddent yn rhoi'r pŵer i'r Cynulliad Cenedlaethol ystyried gwneud hynny drwy ddefnyddio Mesurau’r Cynulliad.

Rhagor o wybodaeth - Cynulliad Cenedlaethol Cymru (dolen alannol).