Skip to content

Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013

Daeth y Ddeddf hon yn gyfraith yng Nghymru ar 29 Ebrill 2013.

Pwrpas 

Mae’r Bil yn sicrhau bod Archwilydd Cyffredinol Cymru a Swyddfa Archwilio Cymru yn cael eu llywodraethu mewn modd mwy agored ac effeithiol, ond, bydd hefyd yn sicrhau bod yr Archwilydd Cyffredinol yn parhau’n annibynnol ar Lywodraeth Cymru a’r Cynulliad. Mae hefyd yn cydgrynhoi’r ddeddfwriaeth sy’n berthnasol i swydd yr Archwilydd Cyffredinol presennol, a swyddogaethau archwilio a chraffu swyddi a chyrff datganoledig yng Nghymru.

Manteision

Mae’r Ddeddf yn cryfhau ac yn gwella atebolrwydd yr Archwilydd Cyffredinol a’r Swyddfa Archwilio a’r modd y maent yn cael eu llywodraethu. Mae’n cydgrynhoi’r ddeddfwriaeth sy’n berthnasol i archwilio a gwerth am arian yr Archwilydd Cyffredinol ac yn diogelu ei annibyniaeth ar yr un pryd.

Rhagor o wybodaeth

Ceir manylion llawn y Ddeddf ar wefan Cynulliad Cenedlaethol Cymru (dolen allanol).