Skip to content

Rhaglen Ddeddfwriaethol

Prif Weinidog Cymru sy’n cyhoeddi Rhaglen Ddeddfwriaethol Cymru ar ôl ethol Llywodraeth newydd Cymru.

Mae ei blaenoriaethau a’i dyheadau deddfwriaethol wedi’u hamlinellu ar gyfer ei thymor o bum mlynedd a byddant yn cael eu diweddaru’n flynyddol.

Cynnwys y Rhaglen Ddeddfwriaethol yw'r cyfreithiau sy'n cael eu datblygu a'u cynnig gan Lywodraeth Cymru i helpu i gyflawni'r rhaglen lywodraethu. Mae'n cynnwys Biliau'r Cynulliad, yn ogystal â Phapurau Gwyn a Biliau Drafft yr ymgynghorir arnynt.

Mae'r Prif Weinidog yn rhoi amlinelliad o'r Rhaglen Ddeddfwriaethol yn ei ddatganiad blynyddol (gwefan allanol).