Skip to content

Deddfwriaeth

Mae deddfwriaeth yn offeryn allweddol sy'n galluogi Llywodraeth Cymru i roi polisïau ar waith er budd pobl Cymru.

Mae Deddf Llywodraeth Cymru 2006 yn galluogi Llywodraeth Cymru i gyflwyno ei rhaglen ddeddfwriaeth ei hun yn yr 20 maes sydd wedi’u datganoli i Gymru.

Cyhoeddir  Rhaglen Ddeddfwriaethol Cymru  ar ôl i  Lywodraeth newydd gael ei hethol i Gymru, ac mae'n cynnwys Biliau'r Cynulliad.

Mae gennym hefyd fathau eraill  o ddeddfwriaeth:

  • is-ddeddfwriaeth
  • Biliau Seneddol y DU
Mae'n bosibl y bydd Llywodraeth Cymru yn ceisio ymestyn y pynciau hynny y gall Cynulliad Cenedlaethol Cymru basio Biliau'r Cynulliad yn eu cylch fel y’u rhestrir yn Atodlen 7 i Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006.

Gweler testun llawn Deddf 2006 a'r Nodiadau Esboniadol drwy ymweld â gwefan Yr Archifau Gwladol.

Am wybodaeth ar drefniadau cyfansoddiadol Cymru a'r gyfraith a wneir yn Cymru gweler: Cyfraith Cymru