Skip to content

Cynllun Buddsoddi yn Seilwaith Cymru

Mae’r Cynllun Buddsoddi yn Seilwaith Cymru yn llywio cydweithredu, yn ein gwneud yn fwy amlwg ac yn gwireddu ein penderfyniadau buddsoddi cyfalaf strategol.

Buddsoddi mewn seilwaith yw un o’n blaenoriaethau pennaf. Mae’n cynnig cymhelliant angenrheidiol, gan greu’r amodau ar gyfer twf cynaliadwy yn y tymor canolig a’r hirdymor. Bwriad y Cynllun Buddsoddi yw blaenoriaethu, cwmpasu a chydgysylltu ein buddsoddiadau mawr mewn seilwaith, gan wella lles economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol hirdymor pobl a chymunedau Cymru.

Llif o Brosiectau Arfaethedig Cynllun Buddsoddi yn Seilwaith Cymru

05/02/16
Mae’r llif yn dangos y buddsoddiad sy’n digwydd mewn seilwaith ar draws Cymru.
 

Y Adroddiad Blynyddol 2015 Cynllun Buddsoddi yn Seilwaith Cymru

23/06/15
Mae Adroddiad Blynyddol 2015 yn dangos y cynnydd a wnaed yn erbyn y cynllun.
 

Gwell Achosion Busnes – defnyddio’r Model Pum Achos

13/06/13
Cael y gwerth gorau posibl am arian yw’r prif nod wrth fuddsoddi arian cyhoeddus.
 

Astudiaethau Achos Buddsoddi yn Seilwaith Cymru

11/06/13
Astudiaethau achos yn dangos effaith buddsoddi yn seilwaith Cymru.
 

Cynllun Buddsoddi yn Seilwaith Cymru ar gyfer Twf a Swyddi 2012

11/06/13
Mae’r Cynllun Buddsoddi yn Seilwaith Cymru ar gyfer Twf a Swyddi yn cynnig y cyd-destun ar gyfer buddsoddiad llywodraeth genedlaethol mewn seilwaith, gan sicrhau bod hyn yn cynnig y manteision gorau posibl i Gymru.