Skip to content

Cynllun buddsoddi yn seilwaith Cymru ar gyfer swyddi a thwf

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Dull strategol Llywodraeth Cymru o fuddsoddi mewn seilwaith.

Mae’r Cynllun Buddsoddi yn Seilwaith Cymru yn hysbysu a chydgysylltu penderfyniadau buddsoddi a'r ffordd rydym yn manteisio i'r eithaf ar ein buddsoddiadau sylweddol mewn seilwaith.

Mae'n ein helpu i wneud y canlynol:

  • blaenoriaethu a chydlynu buddsoddiadau mewn seilwaith
  • bod yn dryloyw gyda'n partneriaid cyflawni ar ein prosiectau buddsoddi a darparu cyfeiriad tymor hirach
  • cefnogi defnydd economaidd ac effeithlon o arian cyhoeddus, gan fanteisio i'r eithaf ar ein buddsoddiadau a datblygu arfer gorau.
  • edrych ar ddulliau gweithredu ariannol blaengar a'u defnyddio.

I gael rhagor o wybodaeth, anfonwch e-bost at WIIPMailbox@gov.wales