Skip to content

Cynlluniau o Gymru sydd wedi'u cofrestru o dan Rheoliad Esemptiad Bloc Cyffredinol

Welsh Government support for maritime and inland ports scheme

11/07/17
To enable the development of port infrastructure in order to support the further development of the marine and maritime transport sector in Wales.
 

Cynllun Datblygu Busnesau Bach a Chanolig Llywodraeth Cymru Cyf: SA. 40846

05/02/15
To encourage small and medium sized enterprises (SMEs) in Wales to actively promote consultancy activity and participation in trade fairs.
 

Cynllun Diogelu’r Amgylchedd Llywodraeth Cymru

07/01/15
Cefnogi buddsoddiad i gynyddu lefelau diogelu’r amgylchedd yng Nghymru.
 

Cynllun Ymchwil a Datblygu ac Arloesi Llywodraeth Cymru Cyf: SA.39648

17/10/14
Mae’r ddogfen hon yn darparu manylion ynghylch Cynllun Ymchwil a Datblygu ac Arloesi Llywodraeth Cymru Rheoliad Eithriad Bloc Cyffredinol
 

Cynllun Cymorth Llywodraeth Cymru ar gyfer Cyflogaeth (Gweithwyr Anabl a Dan Anfantais) Cyf: SA.39645

17/10/14
Mae’r ddogfen hon yn rhoi manylion am Gynllun Cymorth Llywodraeth Cymru ar gyfer Cyflogaeth (Gweithwyr Anabl a Dan Anfantais) Rheoliad Eithriad Bloc Cyffredinol
 

Cymorth gan Lywodraeth Cymru i chwaraeon a Chynllun Prosiectau Seilwaith lleol ac amlswyddogaethol Cyf: SA.39573

19/08/14
Darparu cymorth buddsoddi i chwaraeon a seilwaith hamdden amlswyddogaethol.
 

Cyngor Llyfrau Cymru - Cynllun Cadwraeth Diwylliant a Threftadaeth (Llenyddiaeth) Cyf: SA.39449

19/08/14
Y nod yw darparu cyllid ar gyfer cyhoeddi gwaith yn yr iaith Saesneg sydd â’i ffocws diwylliannol yng Nghymru, er mwyn sicrhau bod amrywiaeth eang o lenyddiaeth o Gymru, ac am Gymru, ar gael i’r darllenwyr.
 

Cynllun Cadwraeth Diwylliant a Threftadaeth Llywodraeth Cymru Cyf: SA.39256

29/07/14
Nod y cynllun yw hwyluso’r gwaith o ddatblygu eiddo, safleoedd neu leoliadau treftadaeth a diwylliant lle mai’r bwriad yw gwella mynediad, dehongli a’r defnydd o’r asedau hyn.
 

Cronfa Sgrin Cymru Llywodraeth Cymru Fund Cyf: SA.39240

29/07/14
Bydd y gronfa’n rhoi cymorth ar gyfer ysgrifennu sgriptiau, datblygu, cynhyrchu, dosbarthu a hyrwyddo gweithiau clyweledol.
 

Cynllun Hyfforddi Cymorth Llywodraeth Cymru Cyf: SA.39175

24/07/14
Mae’r ddogfen hon yn rhoi manylion Cynllun Hyfforddi Llywodraeth Cymru
 

Cynllun Datblygu Eiddo Llywodraeth Cymru Cyf: SA.39138

24/07/14
Mae’r ddogfen hon yn rhoi manylion am Gynllun Datblygu Eiddo Llywodraeth Cynulliad Cymru o dan Reoliad Eithriad Bloc Cyffredinol.
 

Cymorth Buddsoddi Cyfalaf a Chynllun Cymorth Cyflogaeth Llywodraeth Cymru Cyf: SA.39086

01/07/14
Nod y cynllun hwn yw darparu cymorth buddsoddi cyfalaf a chymorth cyflogaeth i gwmnïau yng Nghymru.