Skip to content

Cynllun Cymunedol y Dreth Gwarediadau Tirlenwi

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Bydd cyfran o'r refeniw a godir drwy'r Dreth Gwarediadau Tirlenwi yn cael ei rhoi tuag at Gynllun Cymunedol y Dreth Gwarediadau Tirlenwi.

Bydd y cynllun yn cefnogi prosiectau cymunedol lleol a phrosiectau amgylcheddol mewn ardaloedd sy'n cael eu heffeithio gan y weithred o waredu gwastraff mewn safleoedd tirlenwi. Bydd yn disodli'r Gronfa Cymunedau Tirlenwi.

Bydd y cyllid yn cael ei gynhyrchu drwy ddyrannu cyfran o'r dreth i gorff dosbarthu.

Bydd prosiectau yn parhau i elwa ar gyllid y Gronfa Cymunedau Tirlenwi a ddyrannwyd cyn 31 Mawrth 2018.

Prosiectau

Bydd Cynllun Cymunedol y Dreth Gwarediadau Tirlenwi yn ariannu prosiectau sy'n cefnogi bioamrywiaeth, lleihau gwastraff a gwelliannau amgylcheddol.

Lawrlwytho Dogfen

Adobe PDF document
Ffeithlun (Maint Ffeil: 2.5MB)