Skip to content

Cynllun Cymunedau y Dreth Gwarediadau Tirlenwi

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Bydd y cynllun yn cefnogi prosiectau cymunedol ac amgylcheddol mewn ardaloedd sy’n cael eu heffeithio pan fydd gwastraff yn cael ei waredu drwy safleoedd tirlenwi.

Bydd yn disodli’r Gronfa Cymunedau Tirlenwi ac yn cael ei rheoli gan gorff dosbarthu.

Bydd prosiectau yn parhau i elwa ar gyllid y Gronfa Cymunedau Tirlenwi a ddyrannwyd cyn 31 Mawrth 2018.

Prosiectau

Bydd Cynllun Cymunedol y Dreth Gwarediadau Tirlenwi yn ariannu prosiectau sy'n cefnogi bioamrywiaeth, lleihau gwastraff a gwelliannau amgylcheddol.

Lawrlwytho Dogfen

Adobe PDF document
Diweddariad – Mawrth 2017  (Maint Ffeil: 1,012KB)
Adobe PDF document
Ffeithlun (Maint Ffeil: 79KB)