Skip to content

Adroddiadau Comisiwn Holtham

Yma, gallwch ddod o hyd i adroddiadau a gyhoeddwyd gan y Comisiwn Annibynnol ar Ariannu y Chyllid i Gymru.

Tegwch ac atebolrwydd: setliad ariannu newydd i Gymru

05/07/10
Mae adroddiad terfynol y Comisiwn yn dangos sut y gellir sefydlu system o ariannu sydd yn seiliedig ar anghenion yn lle fformiwla Barnett, tra hefyd yn argymell datganoli rhai pwerau trethu a benthyca i Gymru.
 

Papur gweithio ar asesiadau anghenion

04/12/09
Mae'r Comisiwn yn cyhoeddi papur gweithio sydd yn cynnwys ei syniadau ar sut y gall fformiwla sydd yn seiliedig ar anghenion cael ei ddefnyddio yn lle fformiwla Barnett.
 

Ymchwil a gomisiynwyd

07/07/09
Yn ogystal a'r dadansoddiadau a wnaethwyd gan y Gomisiwn, comisiynwyd yr adroddiadau isod.
 

Ariannu llywodraeth ddatganoledig yng Nghymru: Barnett a’r tu hwnt

07/07/09
Adroddiad cyntaf i Lywodraeth y Cynulliad.