Skip to content

Prosiectau wedi eu cymeradwyo a syniadau mewn datblygiad

Dolenni perthnasol

Mae'r adran yma yn cynnwys rhestr o'r buddiolwr, enwau yr gweithrediadau ac y dyraniad o gyllid cyhoedd (Ewropeaidd a Chenedlaethol)
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae cronfeydd yr UE yn ein helpu i fuddsoddi yn y prosiectau hyn, a rhagor.

Hyd yma, rydyn ni wedi buddsoddi £1.32bn o gyllid yr UE (68% o’n dyraniad ar gyfer 2014-2020), gan ysgogi buddsoddiad o £1.9bn yn gyfan gwbl:

Mae’r dogfennau hyn yn cynnwys manylion prosiectau rydyn ni wedi cymeradwyo a chyhoeddi’n ffurfiol gyllid yr UE ar eu cyfer. Mae manylion cynigion prosiect sydd ar y cam ‘cynllun busnes’ ar hyn o bryd hefyd ar gael yn y dogfennau canlynol; rydym yn cyfeirio at y rhain fel ‘syniadau sy’n cael eu datblygu’.