Skip to content

Cyllideb Ddrafft 2018-19

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Swm y cyllid sydd wedi'i ddyrannu i Brif Grwpiau Gwariant (MEG) Llywodraeth Cymru ar gyfer 2018-19 yw £15.3bn.

Bydd y Gyllideb ddrafft ar gyfer 2018-19 yn blaenoriaethu'r gwasanaethau cyhoeddus y mae pob un ohonom yn dibynnu arnynt – ein Gwasanaeth Iechyd, ein gwasanaethau cymdeithasol a'n hysgolion.

Bydd y Gyllideb ddrafft yn cael ei chyhoeddi mewn dau gam: Cyllideb ddrafft amlinellol ar 3 Hydref a Chyllideb ddrafft fanwl ar 24 Hydref. Am y tro cyntaf erioed, bydd y Gyllideb ddrafft hon yn amlinellu ein cynigion ar gyfer trethiant a benthyca, wrth i ni arfer y cyfrifoldebau ariannol newydd sydd wedi dod i Gymru.

Bydd y Gyllideb ddrafft yn amlinellu'r cynlluniau gwario strategol ar gyfer refeniw a chyfalaf, yn ogystal â gosod cynigion ar gyfer trethiant a benthyca. Bydd y gyllideb ddrafft fanwl ar 24 Hydref yn egluro sut y mae holl Ysgrifenyddion y Cabinet wedi dyrannu cyllid yn eu portffolio yn unol â'n blaenoriaethau ar y cyd.

Mae'r Gyllideb ddrafft yn cyflwyno cynlluniau gwario refeniw am ddwy flynedd a chynlluniau gwario cyfalaf am dair blynedd.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â: CustomerHelp@llyw.cymru

Dogfennau Ategol

Adroddiad ar Bolisi Trethi Cymru
Prifysgol Bangor: Gwaith craffu a sicrhau annibynnol ar ragolygon trethi datganoledig i Gymru
Adroddiad y Prif Economegydd
Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth rhwng Llywodraeth Cymru a'r Swyddfa Cyfrifoldeb Cyllidebol (Saesneg yn unig)

Lawrlwytho Dogfen

Adobe PDF document
Taflen (Maint Ffeil: 147KB)