Skip to content

Cyllidebau

Dolenni perthnasol

Mae Cymru’n cael dyraniad cyllideb gan Lywodraeth y DU.

Gallwch ddod o hyd i gyllidebau gan weinyddiaethau blaenorol yn y catalog Cyhoeddiadau.

Ail Gyllideb Atodol 2016-17

07/02/17
Yr Ail Gyllideb Atodol fel y'i gosodwyd gerbron Cynulliad Cenedlaethol Cymru gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol ar 7 Chwefror 2017.
 

Cyllideb Derfynol 2017-18

20/12/16
Cyfanswm y cyllid sydd wedi’i neilltuo i Brif Grwpiau Gwariant (MEG) Llywodraeth Cymru ar gyfer 2017-18 yw £15bn.
 

Cyllideb Ddrafft 2017-18

18/10/16
Cyfanswm y cyllid a ddyrannwyd i Brif Grwpiau Gwariant Llywodraeth Cymru ar gyfer 2017-18 yw £15bn.
 

Cyllideb Derfynol 2016-17

21/06/16
Y Gyllideb Atodol Gyntaf fel y'i gosodwyd gerbron Cynulliad Cenedlaethol Cymru gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol ar 21 Mehefin 2016.
 

Cyllideb Derfynol 2016-17

01/03/16
Swm y cyllid sy’n cael ei ddyrannu i Brif Grwpiau Gwariant (MEG) Llywodraeth Cymru ar gyfer 2016-17 yw £15bn.
 

Cyllideb Ddrafft 2016-17

08/12/15
Cyfanswm y cyllid a ddyrannwyd i Brif Grwpiau Gwariant Llywodraeth Cymru ar gyfer 2016-17 yw £15bn.