Skip to content

Cyllidebau

Dolenni perthnasol

Mae Cymru’n cael dyraniad cyllideb gan Lywodraeth y DU.

Cyllideb Derfynol 2016-17

01/03/16
Swm y cyllid sy’n cael ei ddyrannu i Brif Grwpiau Gwariant (MEG) Llywodraeth Cymru ar gyfer 2016-17 yw £15bn.
 

Ail Gyllideb Atodol 2015-16

09/02/16
Yr Ail Gyllideb Atodol fel y'i gosodwyd gerbron Cynulliad Cenedlaethol Cymru gan y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth ar 9 Chwefror 2016.
 

Cyllideb Ddrafft 2016-17

08/12/15
Cyfanswm y cyllid a ddyrannwyd i Brif Grwpiau Gwariant Llywodraeth Cymru ar gyfer 2016-17 yw £15bn.
 

Cyllideb Atodol Gyntaf 2015-16

23/06/15
Y Gyllideb Atodol Gyntaf fel y'i gosodwyd gerbron Cynulliad Cenedlaethol Cymru gan y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth ar 23 Mehefin 2015.
 

Ail Gyllideb Atodol 2014-15

10/02/15
Yr Ail Gyllideb Atodol fel y'i gosodwyd gerbron Cynulliad Cenedlaethol Cymru gan y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth ar 10 Chwefror 2015.
 

Cyllideb Derfynol 2015-16

02/12/14
Swm y cyllid sy’n cael ei ddyrannu i Adrannau Llywodraeth Cymru ar gyfer 2015-16 yw £15·3bn.
 

Cyllideb Ddrafft 2015-16

30/09/14
Cyfanswm y cyllid sy’n cael ei ddyrannu i Adrannau Llywodraeth Cymru ar gyfer 2015-16 yw £15.3bn.
 

Gyllideb Atodol cyntaf 2014-15

24/06/14
Yr Ail Gyllideb Atodol fel y'i gosodwyd gerbron Cynulliad Cenedlaethol Cymru gan y Gweinidog Cyllid ar 11 Chwefror 2014.
 

Ail Gyllideb Atodol 2013-14

11/02/14
Yr Ail Gyllideb Atodol fel y'i gosodwyd gerbron Cynulliad Cenedlaethol Cymru gan y Gweinidog Cyllid ar 11 Chwefror 2014.
 

Cyllideb Derfynol 2014-15

03/12/13
Mae cyfanswm o £15·3 biliwn wedi’i ddyrannu i Adrannau Llywodraeth Cymru ar gyfer 2014-15.
 

Cyllideb Ddrafft 2014-15

08/10/13
Cyfanswm y cyllid sy’n cael ei ddyrannu i Adrannau Llywodraeth Cymru ar gyfer 2014-15 yw £15·3bn.
 

Cyllideb Atodol Gyntaf 2013-14

25/06/13
Y Gyllideb Atodol Gyntaf fel y'i gosodwyd gerbron Cynulliad Cenedlaethol Cymru gan y Gweinidog Cyllid ac Arweinydd y Tŷ ar 25 Mehefin 2013
 

Ail Gyllideb Atodol 2012-13

05/02/13
Yr Ail Gyllideb Atodol Gyntaf fel y'i gosodwyd gerbron Cynulliad Cenedlaethol Cymru gan y Gweinidog Cyllid ac Arweinydd y Tŷ ar 5 Chwefror 2013.
 

Cyllideb Derfynol 2013-14

27/11/12
Mae Cyllideb Derfynol Llywodraeth Cymru ar gyfer 2013-14 yn arwydd o’r camau rydym yn eu cymryd, fel Llywodraeth gyfrifol, i hybu twf economaidd a chreu a chynnal swyddi ym mhob rhan o Gymru.
 

Cyllideb Ddrafft 2013-14

20/11/12
Wrth gyflwyno’r Gyllideb Ddrafft ar gyfer 2013-14, mae Llywodraeth Cymru yn parhau i ganolbwyntio ar gynnig Cyllideb ar gyfer Twf a Swyddi.
 

Cyllideb Atodol Gyntaf 2012-13

26/06/12
Y Gyllideb Atodol Gyntaf fel y'i gosodwyd gerbron Cynulliad Cenedlaethol Cymru gan y Gweinidog Cyllid ac Arweinydd y Tŷ ar 26 Mehefin 2012
 

Ail Gyllideb Atodol 2011-12

07/02/12
Yr Ail Gyllideb Atodol a osodwyd gerbron Cynulliad Cenedlaethol Cymru gan y Gweinidog Cyllid ac Arweinydd y Tŷ ar 7 Chwefror 2012.
 

Cyllideb Derfynol 2012-13

29/11/11
Mae Cyllideb Flynyddol Llywodraeth Cymru ar gyfer 2012-13 yn rhoi manylion cyllideb gyfrifol a chredadwy ar gyfer twf a swyddi.
 

Cyllideb Ddrafft 2012-13

04/11/11
Wrth baratoi’r Gyllideb Ddrafft ar gyfer 2012-13 rydym wedi gwneud yn siŵr bod ein cynlluniau gwario yn addas er mwyn cyflawni’r weledigaeth ar gyfer Cymru a ddisgrifiwyd yn ein Rhaglen Lywodraethu.
 

Cyllideb Atodol Cyntaf 2011-12

21/06/11
Y Gyllideb Atodol cyntaf fel y'i gosodwyd gerbron Cynulliad Cenedlaethol Cymru gan y Gweinidog Cyllid ac Arweinydd y Tŷ ar 21 Mehefin 2011
 

Cyllideb Derfynol 2011-12

01/02/11
Mae’r Gyllideb Derfynol ar gyfer 2011-12 yn amlinellu ein hymrwymiad i gyflwyno cynlluniau gwariant cyfrifol a chynaliadwy, er gwaetha’r setliad mwyaf heriol ers datganoli.
 

Cyllideb Ddrafft 2011-12

17/11/10
Wrth baratoi’r Gyllideb Ddrafft ar gyfer 2011-12, rydym wedi mabwysiadau dull unigryw Gymreig er mwyn adlewyrchu anghenion Cymru, amgylchiadau Cymru a blaenoriaethau Cymru.