Skip to content

Cyllidebau

Dolenni perthnasol

Mae Cymru’n cael dyraniad cyllideb gan Lywodraeth y DU.

Gallwch ddod o hyd i gyllidebau gan weinyddiaethau blaenorol yn y catalog Cyhoeddiadau.

Cyllideb Derfynol 2016-17

01/03/16
Swm y cyllid sy’n cael ei ddyrannu i Brif Grwpiau Gwariant (MEG) Llywodraeth Cymru ar gyfer 2016-17 yw £15bn.
 

Cyllideb Ddrafft 2016-17

08/12/15
Cyfanswm y cyllid a ddyrannwyd i Brif Grwpiau Gwariant Llywodraeth Cymru ar gyfer 2016-17 yw £15bn.