Skip to content

Adroddiad

Adroddiad

Adroddiad llawn (353 tudalen)(.pdf 2,201KB)   

Crynodeb (Saesneg) (.pdf 1,068KB)
Crynodeb (Cymraeg) (.pdf 1,136KB)

Datganiad y Cadeirydd i’r Wasg (.pdf 650KB)

Datganiad Gwariant  (.pdf 19KB)

Rhannu unigol yr Adroddiad fesul pennod.

Clawr,  Map a Rhagair (5 tudalen)(.pdf 697KB)
Cynnwys (1 tudalen)(.pdf 24KB)
Pennod 1: Cyflwyniad  (4 tudalen)(.pdf 33KB)
Pennod  2: Yr Ymchwiliad (5 tudalen)(.pdf 35KB)
Pennod 3: E.coli O157 (6 tudalen)(.pdf 43KB)
Pennod 4: Cyd-destun yr Achos (15 tudalen)(.pdf 68KB)
Pennod 5: Yr Achos (10 tudalen)(.pdf 59KB)
Pennod 6: John Tudor & Son: Y Busnes oedd yn Ganolbwynt i’r Achos   (27 tudalen )(.pdf 103KB)
Pennod 7: Archwiliadau John Tudor & Son gan swyddogion Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr. (63 tudalen)(.pdf 221KB)
Pennod 8: Arolwg Gwasanaeth Gweithredu Deddfau Bwyd Pen-y-bont ar Ogwr gan yr Asiantaeth Safonau Bwyd (20 tudalen)(.pdf 83KB)
Pennod 9: Archwiliad Lladd-dy J.E. Tudor & Sons Ltd gan y Gwasanaeth Hylendid Cig (38 tudalen)(.pdf 146KB)
Pennod 10: Caffael Cig ar gyfer Prydau Bwyd Ysgol (18 tudalen)(.pdf 74KB)
Pennod 11: Rheolaeth yr Achos. (22 tudalen)(.pdf 92KB)
Pennod 12: Cyfathrebu a Byrddau Iechyd Lleol (7 tudalen)(.pdf 44KB)
Pennod 13: Ysgolion a Hylendid (12 tudalen)(.pdf 57KB)
Pennod 14: Mason Jones (8 tudalen)(.pdf 49KB)
Pennod 15: Triniaeth a Gofal Achosion Difrifol o’r Haint (25 tudalen)(.pdf 96KB)
Pennod 16: Adolygiad y Prif Swyddog Meddygol (7 tudalen)(.pdf 41KB)
Pennod 17:  Casgliadau (11 tudalen)(.pdf 58 KB)
Pennod 18: Argymhellion (13 tudalen)(.pdf 66KB)
Atodiadau (11 tudalen)(.pdf 544KB)