Skip to content

Amserlen

Amserlen

Cymerodd yr Ymchwiliad dystiolaeth yn gyhoeddus rhwng  Dydd Mawrth 12 Chwefror a dydd Mercher 19 Mawrth 2008.

Mae’r dyddiadau y cymerodd yr Ymchwiliad dystiolaeth ynghyd ag enwau’r tystion wedi eu rhestri isod. Bydd clicio ar enwau'r tystion yn eich tywys i'w datganiad(au). Bydd clicio ar y dyddiad yn eich tywys i'r trawsysgrifiad llawn ar gyfer y diwrnod hwnnw.

Dydd 1: 12 Chwefror 2008

Datganiad agoriadol. Dim tystion.

Dydd 2: 13 Chwefror 2008

Athro Chris Griffith, Pennaeth Uned Ymchwil Bwyd ac Ymgynghori,  UWIC  
Colin Houston, Dirprwy Bennaeth Adran Orfodi, Asiantaeth Safonau Bwyd.

14 Chwefror 2008

Ddim yn eistedd. Mae'r Ymchwiliad yn ystyried tystiolaeth ychwanegol a gyflwynwyd ar ddydd Mercher 13 Chwefror 2008.

Dydd 3: 15 Chwefror 2008

Ian Sullivan, Uwch Swyddog Iechyd yr Amgylchedd (gynt o Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr)
Joanne Evans, Swyddog Iechyd yr Amgylchedd, Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr
Amy Lewis, Uwch Swyddog Iechyd yr Amgylchedd, Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Dydd 4: 18 Chwefror 2008

c/o: Amy Lewis, Uwch Swyddog Iechyd yr Amgylchedd, Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr
Jamie Davies, Swyddog Iechyd yr Amgylchedd, Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr
Angela Coles,   Swyddog Iechyd yr Amgylchedd, Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr (pdf 72KB)

Dydd 5: 19 Chwefror 2008

c/o Angela Coles,  Swyddog Iechyd yr Amgylchedd, Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr (pdf 72KB)
Peter Cole, Cyn Uwch Swyddog Iechyd yr Amgylchedd, Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr (pdf 31KB)
Jane Donagh, Prif Swyddog Iechyd yr Amgylchedd, Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr
Peter Crocombe, Pennaeth Safonau Masnach Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Dydd  6: 20 Chwefror 2008

Brian Curtis, Arbenigwr

Dydd 7: 21 Chwefror 2008

Margaret Gibbons, Rheolwr Uned Busnes Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tydfil
Marjorie Hope,  Arweinydd Tîm, Gwasanaethau Arlwyo Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tydfil (pdf 62KB)
Paul Davies, Rheolwr Prynu a Fflyd Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tydfil  

James Ferris, Pennaeth Grŵp Caffael Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr
Linda Harris, Rheolwr Caffael,  Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr (pdf 33KB)

22 Chwefror 2008

Heb eistedd

25 Chwefror 2008

Heb eistedd

Dydd 8: 26 Chwefror 2008

Norma Griffiths, Rheolwr Gwasanaethau Ysgolion, Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr (pdf 64KB)
Marcia Lewis  Rheolwr Cytundebau Arlwyo, Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili  (pdf 60KB)
Elizabeth Lucas Pennaeth Caffael Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili  (pdf 64KB)
Sally Franks, Pennaeth Arlwyo a Glanhau, Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili
Derek Morris,  Uwch Brynwr, Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili (pdf 33KB)

Dydd 9: 27 Chwefror 2008

David Evans, Cyn Reolwr Cytundebau Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf (pdf 32KB)
Les Shawcroft, Rheolwr Masnachol, Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf
Andrew Maisey, Cyn Bennaeth Caffael Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf
Vince Hanly, Cyfarwyddwr Gwasanaeth Caffael Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf 

 

Dydd 10: 28 Chwefror 2008

Alison Standfast, Pennaeth Rhaglen, Gwerth Cymru, Llywodraeth Cynulliad Cymru (pdf 39KB)

Jane Davies,  Pennaeth Gorfodi, Yr Asiantaeth Safonau Bwyd Cymru (pdf 117KB)
Joy Whinney, Cyfarwyddwr Cymru, Yr Asiantaeth Safonau Bwyd (Ar adeg yr achos o E.coli) (pdf 103KB)

29 Chwefror 2008

Heb eistedd

Dydd 11: 3 Mawrth 2008

Graham Gubb Cyn Swyddog Iechyd yr Amgylchedd, Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Michael Stoddart, Cyn Gyfarwyddwr Cynorthwyol, Cyfarwyddiaeth Gwasanaethau Amgylcheddol a Chynllunio, Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Sue Glendinning, Uwch Swyddog Caffael, Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf

Mark Beauchamp, Rheolwr Grŵp, Gwasanaethau Addysg, Hamdden a Chymunedol, Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr
Mike Keating, Cyfarwyddwr Addysg ac Dysgu Gydol Oes, Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf
Donna Jones, Prif Swyddog Iechyd a Diogelwch, Cyfarwyddiaeth Addysg a Hamdden, Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili 

Dydd 12: 4 Mawrth 2008

Edwina Pickering, Cynghorydd Contract / Iechyd a Diogelwch Cyfarwyddiaeth Gwasanaethau Plant Integredig, Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful

Elizabeth Taylor, Cyfarwyddwr, Grŵp Plant ac Ysgolion, Adran Plant, Addysg, Addysg Gydol Oes ac Ysgolion, Llywodraeth Cynulliad Cymru

Dydd 13: 5 Mawrth 2008

Ted Wilson, Cyn Brif Weithredwr Bwrdd Iechyd Lleol Merthyr Tudful
Lynda Williams, Cyfarwyddwr Nyrsio , Bwrdd Iechyd Lleol Rhondda Cynon Taf
Matthew Bunce, Dirprwy Brif Weithredwr a Cyfarwyddwr Cyllid a Chomisiynu Bwrdd Iechyd Lleol Pen-y-bont ar Ogwr
Abigail Harris, Prif Weithredwr Bwrdd Iechyd Lleol Bro Morgannwg
Colleen Bright, Cyfarwyddwr Cynllunio a Gofal Cynradd, Bwrdd Iechyd Lleol Caerffili

Dydd 14: 6 Mawrth 2008

Archwiliodd yr Ymchwiliad i nifer o achosion difrifol yn ystod y Gwrandawiadau.

Sharon Mills (mam Mason Jones, Achos 1)

Stephen Webber, Hugh James Solicitors (ar ran y teuluoedd yr effeithiwyd gan yr achos)

07 Mawrth 2008

Heb eistedd

Dydd 15: 10 Mawrth 2008

Dr Gwen Lowe, Ymgynghorydd Rheoli Clefydau Heintus, Gwasanaeth Iechyd Cyhoeddus Cenedlaethol Cymru (pdf 118KB)  
Dr Roland Salmon, Ymgynghorydd Epidemioleg a Chyfarwyddwr Canolfan Archwilio Clefydau Heintus, Gwasanaeth Iechyd Cyhoeddus Cenedlaethol Cymru (pdf 34KB) 

11 Mawrth 2008

Heb eistedd

Dydd 16: 12 Mawrth 2008

Dr Marion Lyons, Prif Ymgynghorydd Rheoli Clefydau Heintus, Tîm Gwarchod Iechyd, Gwasanaeth Iechyd Cyhoeddus Cenedlaethol Cymru (pdf 45KB)
Christopher Lines, Pennaeth Cyfathrebu, Gwasanaeth Iechyd Cyhoeddus Cenedlaethol Cymru(pdf 136KB)

Archwiliodd yr Ymchwiliad i nifer o achosion difrifol yn ystod y Gwrandawiadau. Bydd cyfeiriadau i rai o achosion yn cael ei wneud drwy ddefnyddio rhif achos yn hytrach nag enw’r person.

Tystiolaeth sy’n berthnasol i glaf Achos 4

Lisa Bray (Person yr effeithiwyd a Mam Achos 7)

Dydd 17: 13 Mawrth 2008

Tystiolaeth yn berthnasol i’r claf Achos 5

Tystiolaeth yn berthnasol i Achos 6

Tystiolaeth yn berthnasol i Achos 8

14 Mawrth 2008

Heb eistedd

Dydd 18: 17 Mawrth 2008

Peter Hewson, Pennaeth Hylendid Cig a’r Adran Milfeddygol ac ar hyn o bryd Cyfarwyddwr dros dro yr Asiantaeth Safonau Bwyd

David Thomas,  Cynghorydd Milfeddygol Hylendid Bwyd, Gwasanaeth Hylendid Bwyd (pdf 37KB)

Dydd 19: 18 Mawrth 2008

Phillip  Stallard, Rheolwr Ardal De Ddwyrain Cymru, Gwasanaeth Hylendid Bwyd 
Alvaro Pastoriza, Milfeddyg Swyddogol (Official Veterinary Surgeon), Gwasanaeth Hylendid Bwyd 

Dydd 20: 19 Mawrth 2008

Jane Downes, Cyfarwyddwr dros dro Gwasanaethau Milfeddygol, Gwasanaeth Hylendid Bwyd

20 Mawrth 2008

Diwrnod na eisteddwyd.

Gyflwyniadau Cau: 14 Mai 2008

Gellir dod o hyd i gopïau o’r Cyflwyniadau Cau yma(pdf 35KB)