Skip to content

Tystiolaeth

Tystiolaeth

Fe gasglodd yr Ymchwiliad swm sylweddol o dystiolaeth gan gynnwys datganiadau ysgrifenedig gan dystion ac ystod helaeth o ddogfennau, cofnodion a thystiolaeth arall fel deunydd craidd ar gyfer yr Ymchwiliad.

Mae’r dystiolaeth berthnasol wedi’i drefnu o dan nifer o themâu allweddol, sy’n adlewyrchu’r materion dan sylw.

John Tudor a’i Fab (Pen-y-bont ar Ogwr), y busnes oedd yn ganolog i’r achos o’r haint

Datganiadau Tystion (pdf 23KB)

Deunydd Craidd (pdf 28KB)

Archwiliadau John Tudor a’i Fab (Pen-y-bont ar Ogwr gan swyddogion Iechyd yr Amgylchedd o Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Datganiadau Tystion (pdf 30KB)

Deunydd Craidd (pdf 23KB)

Proses yr awdurdodau lleol o gaffael bwyd o John Tudor a’i Fab (Pen-y-bont ar Ogwr)

Datganiadau Tystion (pdf 38KB)

Deunydd Craidd (pdf 26KB)

Archwiliadau gan y Gwasanaeth Hylendid Cig o ladd-dy J E Tudor a’i Feibion Cyf (Treorci), sy’n gwmni ar wahân

Datganiadau Tystion (pdf 28KB)

Deunydd Craidd (pdf 23KB)

Rôl yr Asiantaeth Safonau Bwyd yn yr haint

Datganiadau Tystion (pdf 23KB)

Deunydd Craidd (pdf 26KB)

Awdurdodau Addysg Lleol a’r ysgolion oedd â rhan yn yr achos o’r haint

Datganiadau Tystion (pdf 69KB)

Deunydd Craidd (pdf 25KB)

Rheolaeth yr haint yn gyffredinol, gan gynnwys cyfathrebu â’r cyhoedd

Datganiadau Tystion (pdf 33KB)

Deunydd Craidd (pdf 27KB)

Triniaeth a gofal y rhai a effeithiwyd, yn cynnwys Mason Jones

Datganiadau Tystion a Deunydd Craidd o achosion detholedig (pdf  26KB)

Materion yn ymwneud â rôl Llywodraeth Cynulliad Cymru

Datganiadau Tystion (pdf 27KB)

Deunydd Craidd (pdf 26KB)