Skip to content

Cylch Gorchwyl

Cylch Gorchwyl

'Cynnal ymchwiliad i’r amgylchiadau a arweiniodd at yr achosion E.coli 0157 yn ne Cymru ym mis Medi 2005 ac i’r ffordd yr ymdriniwyd â’r haint; ac ystyried y goblygiadau ar gyfer y dyfodol a gwneud argymhellion yn unol â hynny.'