Skip to content

Cadeirydd

Cadeirydd

Yr Athro Hugh Pennington

Hugh Pennington oedd yr Athro Bacterioleg ym Mhrifysgol Aberdeen rhwng 1979 a 2003. Daw ei dymor o dair blynedd yn Llywydd y Gymdeithas ar gyfer Microbioleg Gyffredinol i ben yn ystod yr hydref 2006. Mae wedi cyhoeddi llawer o bapurau ymchwil ar feirysau a bacteria sy'n peri clefydau mewn pobl ac anifeiliaid. Ym 1996-97, cadeiriodd Grŵp Arbenigol a ymchwiliodd i'r achosion E.coli 0157 yng nghanolbarth yr Alban a gwnaeth argymhellion i Ysgrifennydd Gwladol yr Alban. Mae'n Gymrodor yn Academi'r Gwyddorau Meddygol ac yng Nghymdeithas Frenhinol Caeredin.