Skip to content

Ymchwiliad Cyhoeddus yr Achosion E.coli

Ymchwiliad Cyhoeddus yr Achosion E.coli

Ym mis Medi 2005  gwelwyd yr achos mwyaf erioed yng Nghymru o’r haint, a’r ail fwyaf yn y DG.  Roedd dros 150 o achosion, y rhan fwyaf yn blant. Cafodd tri deg un o bobol driniaeth ysbyty a bu farw Mason Jones, oedd yn bump oed.

Penodwyd yr Athro Hugh Pennington yn Gadeirydd yr Ymchwiliad. Cylch Gorchwyl yr Ymchwiliad oedd:

"Cynnal ymchwiliad i’r amgylchiadau a arweiniodd at yr Achos E.coli 0157 yn ne Cymru ym mis Medi 2005 ac i’r ffordd yr ymdriniwyd â’r Achos; ac ystyried y goblygiadau ar gyfer y dyfodol a gwneud argymhellion yn unol â hynny"

Adroddiad

Cyhoeddodd yr Athro Pennington ei adroddiad ar y 19eg o Fawrth 2009.

Adroddiad Llawn (353 tudalen) (.pdf 2,201KB)
Crynodeb (Saesneg) (.pdf 1,068KB)
Crynodeb (Cymraeg) (.pdf 1,136KB)
Datganiad y Cadeirydd i’r Wasg (.pdf 650KB)
Datganiad Gwariant (.pdf 19KB)

Gallwch lawr lwytho darnau penodol o’r adroddiad llawn o dudalen yr Adroddiad.

Diweddarwyd y safle ddiwethaf ar 19/03/09