Skip to content

Gwneud cwyn

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Sut i wneud cwyn i Lywodraeth Cymru.

I wneud cwyn:

defnyddiwch y ffurflen cwyn ar lein

neu

ffoniwch 03000 251378

neu

gan lawrlwytho’r ffurflen a’i anfon at:

Cwynion@cymru.gsi.gov.uk

Y Tîm Cynghori ar Gwynion
Llywodraeth Cymru
Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3NQ

GIG

Gwneud cwyn am wasanaeth GIG Cymru.

Lawrlwytho Dogfen

PDF Document (MFS)
Polisi cwynion i gwsmeriaid (Maint ffeil: 1.5MB)
MS Word (MFS)
Ffurflen i wneud cwyn (Maint ffeil: 24KB)