Skip to content

Cysylltu â ni

Dolenni perthnasol

Gwybodaeth am sut i ysgrifennu at un o’r gweinidogion a phryd y gallwch ddisgwyl derbyn ateb.
Sut i gysylltu â Llywodraeth Cymru.

E-bost:

Cliciwch i e-bostio ein Canolfan Cyswllt Cyntaf

Er mwyn e-bostio Gweinidogion, defnyddiwch y cyfeiriadau e-bost ar dudalen Ysgrifennu at Weinidogion (gweler Dole nni Perthnasol).

Ffôn:

  • Cymraeg: 0300 0604400
  • Saesneg: 0300 0603300
  • Rhif ymholiadau rhyngwladol: (+44) 1443 845500

Dydd Llun i Ddydd Gwener, 8:30am – 5:30pm

Post:

Gallwch gysylltu â Llywodraeth Cymru yn y cyfeiriad canlynol:

Llywodraeth Cymru
Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3NQ

Ysgrifennu at Weinidogion Cymru:

Y Gweinidog dros…………
Llywodraeth Cymru
5ed Llawr
Tŷ Hywel
Bae Caerdydd
CF99 1NA