Skip to content

Ymgynghori

Newidiadau Arfaethedig i Gasgliadau Data Gwerthiannau Tai Cymdeithasol

Hoffem glywed eich barn am ein cynigion am newidiadau i’r eitemau data a gasglwyd ac a gyhoeddir ar werthiannau tai cymdeithasol.
Dechrau'r cyfnod ymgynghori: 12/01/2012
Diwedd y cyfnod ymgynghori: 01/03/2012

Pwrpas yr ymgynghoriad hwn yw ceisio barn defnyddwyr am y cynigion ar gyfer:

  • Newidiadau i’r eitemau data a gasglwyd ar werthiannau tai cymdeithasol ac i’r diffiniadau perthnasol;
  • Y defnydd o gyhoeddiadau ar werthiannau tai cymdeithasol.

Bydd eich cyfraniadau yn ein helpu i ddeall yr effaith y gallai’r newidiadau hyn gael ar unigolion a sefydliadau sy’n defnyddio’r ystadegau hyn. Bydd canlyniad yr ymgynghoriad hwn yn ein helpu â’n penderfyniad o ran a gall y newidiadau hyn gael eu gweithredu. Mae hyn yn cydymffurfio â’r Cod Ymarfer Ystadegau Swyddogol sy’n dweud bod gweithio’n agos â defnyddwyr yn effeithiol yn hanfodol i ffydd mewn ystadegau a sicrhau’r gwerth cyhoeddus mwyaf.