Skip to content

Ymgynghori

Defnydd dangosyddion Cyflwr yr Amgylchedd

Hoffem wybod a ydych yn defnyddio dangosyddion ‘Cyflwr yr Amgylchedd’, yr hyn rydych yn eu defnyddio ar eu cyfer, a pa mor ddefnyddiol yw’r adroddiad ‘Cyflwr yr Amgylchedd’.
Dechrau'r cyfnod ymgynghori: 25/07/2012
Diwedd y cyfnod ymgynghori: 17/10/2012

Pwrpas yr ymgynghoriad hwn, yw ceisio barn defnyddwyr am:

  • ba ddangosyddion yr amgylchedd maent yn defnyddio.
  • ba ddefnydd y gwnânt o’r wybodaeth.
  • ba mor ddefnyddiol maent yn gweld y wybodaeth a gyflwynir yn yr adroddiad ‘Cyflwr yr Amgylchedd’.

Bydd eich cyfraniadau yn ein helpu i ymestyn ein gwybodaeth am sut mae defnyddwyr – yn arbennig y rhai tu allan i’r Llywodraeth – yn defnyddio dangosyddion yr adroddiad blynyddol.  Bydd hyn o gymorth er mwyn sicrhau ein bod yn cwrdd ag anghenion ystod eang o ddefnyddwyr.  Mae hyn yn unol â gofynion y Cod Ymarfer Ystadegau Swyddogol a'r gofynion o'r adroddiad asesu Awdurdod Ystadegau'r DU.