Skip to content

Ymgynghori

Adolygiad o Allbynnau Ystadegau Amaethyddol

Rydym eisiau gwybod eich barn ar ba un o'r allbynnau rydych yn ei ddefnyddio a beth yw eich barn amdanynt.
Dechrau'r cyfnod ymgynghori: 30/03/2012
Diwedd y cyfnod ymgynghori: 29/06/2012

Hefyd i edrych ar flaenoriaethau ar gyfer eu gwella er mwyn diwallu anghenion ystod eang o ddefnyddwyr.

Diben yr ymgynghoriad hwn yw ceisio ddefnyddwyr weld ar:

  • Pa un o'r allbynnau ar hyn o bryd rydych yn ei ddefnyddio.
  • Pa mor dda y maent yn ateb eich anghenion.
  • Blaenoriaethau ar gyfer newid i'r allbynnau cyfredol.
  • Blaenoriaethau ar gyfer allbynnau ychwanegol neu ailstrwythuro.

Bydd eich cyfraniadau yn helpu i ymestyn ein gwybodaeth am sut mae defnyddwyr - yn arbennig y rhai y tu allan i lywodraeth - defnyddiwch yr allbynnau. Bydd hyn yn ein helpu i gwrdd yn well ag anghenion ystod eang o ddefnyddwyr. Mae hyn yn unol â gofynion y Cod Ymarfer Ystadegau Swyddogol a'r gofynion o'r adroddiad asesu Awdurdod Ystadegau'r DU.