Skip to content

Ymgynghori

Cynllunio ar gyfer Cynaliadwyedd - Y rhagdybiaeth o blaid datblygu cynaliadwy

Rydym am gael eich barn ar ein newidiadau arfaethedig i’r polisi cynllunio cenedlaethol i gryfhau ac egluro’r rhagdybiaeth o blaid datblygu cynaliadwy.
Dechrau'r cyfnod ymgynghori: 02/03/2012
Diwedd y cyfnod ymgynghori: 25/05/2012

Mae ein system gynllunio yn hanfodol i gyflawni datblygu cynaliadwy.  Ers datganoli, rydym wedi cyflwyno deddfwriaeth, polisi cynllunio a chanllawiau cenedlaethol ac wedi gweithio gyda rhanddeiliaid i sicrhau datblygu cynaliadwy.  

Rydym am gael eich barn am y newidiadau i’r polisi cynllunio cenedlaethol ym Mholisi Cynllunio Cymru i gryfhau ac egluro’r rhagdybiaeth o blaid datblygu cynaliadwy.