Skip to content

Ymgynghori

Dangosyddion Perfformiad Statudol ar gyfer Awdurdodau Lleol Cymru o Ebrill 2012

Rydym yn ymgynghori ar gyfres newydd o ddangosyddion perfformiad statudol ar gyfer awdurdodau lleol yng Nghymru sy’n cyfuno’r dangosyddion perfformiad statudol presennol â nifer fach sydd wedi’u cymryd o’r Rhaglen Lywodraethu.
Dechrau'r cyfnod ymgynghori: 20/01/2012
Diwedd y cyfnod ymgynghori: 16/03/2012

Dolenni perthnasol

Mae gan Weinidogion Cymru'r pŵer i bennu dangosyddion perfformiad statudol i awdurdodau lleol yng Nghymru o dan adran 8 o Fesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2009. Sefydlwyd y gyfres gyfredol o ddangosyddion perfformiad statudol o dan Orchymyn Llywodraeth Leol (Dangosyddion Perfformiad a Safonau Perfformiad) (Cymru) 2010.

Mae Llywodraeth Cymru’n dymuno ymgynghori ar atodi’r gyfres gyfredol o ddangosyddion perfformiad statudol i’r dangosyddion perfformiad perthnasol o’r Rhaglen Lywodraeth a chael gwared ar y ddau ddangosydd perfformiad statudol presennol sy’n ymwneud â Budd-dal Tai a Budd-dal y Dreth Gyngor.