Skip to content

Ymgynghori

Hybu Democratiaeth Leol: Papur Gwyn gan Lywodraeth Cymru

Mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu gosod Bil Democratiaeth Leol (Cymru) gerbron Cynulliad Cenedlaethol Cymru.
Dechrau'r cyfnod ymgynghori: 17/05/2012
Diwedd y cyfnod ymgynghori: 03/08/2012
Yn unol ag ymrwymiadau Llywodraeth Cymru i ymgynghori cyn cyflwyno deddfwriaeth, mae’r Papur Gwyn hwn yn gofyn am ymatebion i gynnwys arfaethedig y Bil ynghyd â chynigion eraill er mwyn gwella democratiaeth leol.