Skip to content

Ymgynghori

Gweithio Gyda’n Gilydd dros Gymru: Gweithlu’r Gwasanaeth Cyhoeddus

Ymgynghori ceisio barn ar gynigion i gyflawni'r uchelgeisiau ar gyfer y Gweithlu Gwasanaethau Cyhoeddus a nodir yn Gweithio Gyda'n Gilydd i Gymru - Fframwaith Strategol ar gyfer y Gweithlu Gwasanaethau Cyhoeddus yng Nghymru.
Dechrau'r cyfnod ymgynghori: 08/05/2012
Diwedd y cyfnod ymgynghori: 31/07/2012

Mae'r Fframwaith yn nodi gweledigaeth o wasanaeth cyhoeddus Cymru-gyfan sy'n cydnabod ymroddiad a rhagoriaeth gweithlu'r gwasanaeth cyhoeddus gan ddeall bod ymddiried a magu hyder yn bwysig er mwyn sicrhau bod gwasanaethau'n perfformio'n dda. Mae'r Papur Gwyrdd newydd hwn ar Weithlu'r Gwasanaeth Cyhoeddus yn mynd law yn llaw â'r Fframwaith.

Er mwyn cyflawni'r amcanion a nodir yn y Fframwaith Strategol, mae'r Papur Gwyrdd yn cynnig deddfwriaeth yn y meysydd canlynol:

  • Rhoi'r gallu i Weinidogion Cymru i gyflwyno canllawiau statudol ar faterion sy'n effeithio ar y gweithlu gwasanaeth cyhoeddus datganoledig gan gynnwys proses lywodraethu ar gyfer mabwysiadu'r cytundebau a fydd yn deillio o Gyngor Partneriaeth y Gweithlu
  • Rhoi dyletswydd ar sefydliadau gwasanaeth cyhoeddus datganoledig i hyrwyddo a chymhwyso gweithio mewn partneriaeth wrth iddo effeithio ar faterion yn ymwneud â'r gweithlu
  • Cod Dwy Haen a TUPE (Rheoliadau Trosglwyddo Ymgymeriadau (Diogelu Cyflogaeth)) ar gyfer sefydliadau gwasanaethau cyhoeddus datganoledig yng Nghymru