Skip to content

Ymgynghori

Y Bil Archwilio Cyhoeddus (Cymru) Drafft

Mae’r ymgynghoriad hwn yw gofyn am ymatebion i gynnwys arfaethedig y Bil a fydd yn diwygio’r trefniadau archwilio cyhoeddus yng Nghymru.
Dechrau'r cyfnod ymgynghori: 15/03/2012
Diwedd y cyfnod ymgynghori: 15/05/2012

Dolenni perthnasol

Mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu cyflwyno Bil Archwilio Cyhoeddus (Cymru) gerbron Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

Mae’r ymgynghoriad hwn yw gofyn am ymatebion i gynnwys arfaethedig y Bil a fydd yn diwygio’r trefniadau archwilio cyhoeddus yng Nghymru; yn creu corff newydd a elwir yn Swyddfa Archwilio Cymru; yn rhoi ac yn cydgrynhoi swyddogaethau archwilio ariannol a gwerth am arian; ac at ddibenion cysylltiedig.

Bwriad y Bil yw moderneiddio trefniadau llywodraethu ac atebolrwydd y gwasanaeth archwilio cyhoeddus yng Nghymru.