Skip to content

Ymgynghori

Mwy na geiriau - Fframwaith Strategol ar gyfer gwasanaethau Cymraeg mewn Iechyd, Gwasanaethau Cymdeithasol a Gofal Cymdeithasol.

Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth iechyd, gwasanaethau cymdeithasol a gofal cymdeithasol sydd yn rhoi anghenion y defnyddiwr yn ganolog.
Dechrau'r cyfnod ymgynghori: 08/02/2012
Diwedd y cyfnod ymgynghori: 30/04/2012

Ein nod yw darparu gwasanaeth fydd yn bodloni anghenion siaradwyr Cymraeg a’u teuluoedd neu eu gofalwyr. Bydd hyn yn sicrhau eu bod yn gallu derbyn gwasanaethau yn eu hiaith eu hunain drwy gydol y broses ofal.

Sefydlodd y Gweinidog a’r Dirprwy Weinidog grŵp annibynnol. Mae’r grŵp wedi datblygu Fframwaith Strategol, tair blynedd, i wasanaethau Cymraeg mewn iechyd a gofal cymdeithasol.

Mae’r Fframwaith wedi’i seilio ar werthoedd craidd y GIG , gwasanaethau cymdeithasol a gofal cymdeithasol:

  • dylai pob defnyddiwr gael eu trin gydag urddas a pharch, gan dderbyn
  • asesiadau cywir a gofal addas ac effeithiol.

Rydym yn awyddus i dderbyn sylwadau a barn gan fuddeiliaid, partneriaid a’r cyhoedd ar y Fframwaith Strategol drafft a’r Cynlluniau Gweithredu. Cofrestrwch i fynychu un o’r digwyddiadau ymgynghori.