Skip to content

Ymgynghori

Ymgynghoriad ar becynnu safonol ar gyfer cynnyrch tybaco

Ddydd Llun, 16 Ebrill, lansiwyd ymgynghoriad ymhob rhan o’r Deyrnas Unedig ar werthu tybaco mewn pecynnau safonol neu blaen.
Dechrau'r cyfnod ymgynghori: 16/04/2012
Diwedd y cyfnod ymgynghori: 10/07/2012

Mae Llywodraeth Cymru wedi gweithio’n agos gyda’r Adran Iechyd a’r Gweinyddiaethau Datganoledig i ddatblygu’r ymgynghoriad, ac mae’n adlewyrchu ein hymrwymiad i ymdrin â pha mor fforddiadwy, atyniadol a hawdd eu cael yw cynnyrch tybaco, yn enwedig i bobl ifanc.

Rydym yn annog pobl yng Nghymru i roi eu barn ynglŷn â’r mater o gadw pecynnau tybaco fel y maent, mabwysiadu pecynnau plaen ynteu a ddylid ystyried opsiwn arall.

Am y tro cyntaf, mae’r ymgynghoriad yn awgrymu beth y gallai pecynnu safonol ei olygu, sef dim brand, un lliw, a bod unrhyw ysgrifen ar y pecyn yn cael ffont a thestun unffurf.

Bydd yn ceisio barn ynglŷn â’r materion canlynol: 

  • a ddylid cadw pecynnau tybaco fel y maent; 
  • a ddylid mabwysiadu pecynnau plaen; ynteu
  • a ddylid ystyried opsiwn arall.

Caiff pobl eu hannog i roi eu barn ar-lein, ond gellir ymateb yn unrhyw un o’r ffyrdd canlynol:

Ar wefan yr Adran Iechyd

Llenwi ffurflen ymateb:  Mae’n bosib lawrlwytho ffurflen i’w llenwi a’i dychwelyd ar wefan yr Adran Iechyd

Post:  Gellir anfon ymatebion trwy’r post i:  

Tobacco Packs Consultation
Department of Health
7th Floor
Wellington House
133-155 Waterloo Road
London
SE1 8UG