Skip to content

Ymgynghori

Ymgynghoriad ar y ddogfen ddrafft ymateb i'r her: 'Gyda’n gilydd yn erbyn strôc' cynllun cyflawni cenedlaethol ar gyfer y GIG hyd at 2016

Mae'r ymgynghoriad hwn yn ceisio sylwadau a safbwyntiau gan glinigwyr, rheolwyr y GIG a defnyddwyr gwasanaethau.
Dechrau'r cyfnod ymgynghori: 10/05/2012
Diwedd y cyfnod ymgynghori: 02/08/2012

Erys Strôc yn flaenoriaeth fawr i Gymru. Mae strôc yn cael effaith ddinistriol a pharhaus ar fywydau pobl a'u teuluoedd. Amcangyfrifir bod tua 11,000 o ddigwyddiadau strôc, gan gynnwys 6,000 o achosion newydd o strôc, bob blwyddyn yng Nghymru.

Mae'r Cynllun Cyflawni drafft yn nodi gweledigaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer poblogaeth Cymru a beth mae hyn yn ei olygu i wasanaethau strôc y GIG.