Skip to content

Ymgynghori

Rheoliadau Mangreoedd etc Di-fwg (Cymru) (Diwygio) 2012

Rydym yn ceisio eich barn ar esemptiadau rhag gofynion y Rheoliadau.
Dechrau'r cyfnod ymgynghori: 03/02/2012
Diwedd y cyfnod ymgynghori: 16/03/2012

Dim ond pan fodlonir y canlynol y bydd yr eithriad hwn yn gymwys:

  1. bod y perfformiwr yn perfformio mewn cysylltiad â gwneud ffilm neu raglen deledu;
  2. bod uniondeb artistig y perfformiad yn ei gwneud yn briodol i'r perfformiwr ysmygu;
  3. ni fydd unrhyw aelodau o'r cyhoedd yn gweld y broses o wneud y rhaglen deledu neu'r ffilm;
  4. ni fydd unrhyw blant yn bresennol yn y rhan o'r safle nad yw'n ddi-fwg a lle y byddai'r perfformiwr yn ysmygu.

Bydd Rheoliadau Mangreoedd etc Di-fwg (Cymru) (Diwygio) 2012 yn diwygio Rheoliadau Mangreoedd etc Di-fwg (Cymru) 2007.