Skip to content

Ymgynghori

Diwydio gorchymyn(sefydlu) ymddiriedolaeth GIG Felindre 1993, a (2) rheoliadau arfaethedig newydd i sefydlu pwyllgor cydwasanaethau ymddiriedolaeth GIG Felindre

Mae’r gorchymyn drafft yn diwygio Gorchymyn (Sefydlu) Ymddiriedolaeth GIG Felindre 1993. Bydd hyn yn galluogi ymddiriedolaeth GIG Felindre i reoli a darparu cydwasanaethau i’r gwasanaeth iechyd yng Nghymru.
Dechrau'r cyfnod ymgynghori: 15/02/2012
Diwedd y cyfnod ymgynghori: 11/04/2012

Bydd y rheoliadau arfaethedig yn ei gwneud yn ofynnol i Ymddiriedolaeth GIG Felindre sefydlu Pwyllgor Cydwasanaethau i reoli’r ddarpariaeth cydwasanaethau i’r gwasanaeth iechyd yng Nghymru

Atodir y papur Ymgynghori, y gorchymyn drafft a’r rheoliadau.

Crynodeb o'r ymatebion