Skip to content

Ymgynghori

Cynllun plant – drafft

Y mae'r ddogfen ymgynghori hon yn gynllun y mae'n ofynnol i ni (Llywodraeth Cymru) ei chynhyrchu o dan y Mesur Hawliau Plant a Phobl Ifanc (Cymru) 2011.
Dechrau'r cyfnod ymgynghori: 07/11/2011
Diwedd y cyfnod ymgynghori: 30/01/2012

Cewch yma hefyd fersiwn a ddatblygwyd ar y cyd â phlant a phobl ifanc at ddiben yr ymgynghoriad.