Skip to content

Ymgynghori

Cynllun y DU ar gyfer clefydau prin

Mae'r ymgynghoriad hwn wedi cael ei ddatblygu ar y cyd gan y pedair gwlad y DU. Mae'n nodi gydlynol a chydgysylltiedig ar fynd i'r afael â chlefyd prin.
Dechrau'r cyfnod ymgynghori: 29/02/2012
Diwedd y cyfnod ymgynghori: 25/05/2012

Mae’r Adran Iechyd wedi cyhoeddi crynodeb o’r ymatebion a ddaeth i law i’r ymgynghoriad ar ‘Gynllun y DU ar gyfer clefydau prin’ ar ran y pedair Gweinyddiaeth Iechyd.

Defnyddir yr holl ymatebion i’r ymgynghoriad, gan gynnwys y rhai yn y crynodeb hwn, i lywio’r gwaith o gynhyrchu cynllun terfynol y DU.
Yn unol ag Argymhelliad 2009 y Cyngor Ewropeaidd ar Glefydau Prin, disgwylir y bydd cynllun terfynol y DU yn cael ei gyhoeddi erbyn diwedd y flwyddyn nesaf. Nod Argymhelliad y Cyngor Ewropeaidd yw cyflwyno mesurau ar lefel Ewropeaidd i ymladd clefydau prin.

Mae’r crynodeb hwn yn gam interim yn y gwaith o gynhyrchu’r cynllun terfynol, a amlinellwyd am y tro cyntaf ym mis Chwefror 2012. Mae’n cynnwys ymatebion i’r ymgynghoriad gan glinigwyr, meddygon teulu, comisiynwyr GIG, ymchwilwyr, grwpiau cefnogi cleifion, sefydliadau arbenigol, y diwydiant fferyllol, cleifion a gofalwyr.

Gallwch weld crynodeb o’r ymatebion ar wefan yr Adran Iechyd (Saesneg yn unig)