Skip to content

Ymgynghori

Cynigion i ddiwygio a moderneiddio Rheoliadau’r GIG (Gwasanaethau Fferyllol) 1992

Rydym yn gofyn am safbwyntiau rhanddeiliaid a’r cyhoedd ar gynigion i adolygu a diwygio’r Rheoliadau.
Dechrau'r cyfnod ymgynghori: 01/02/2012
Diwedd y cyfnod ymgynghori: 27/04/2012

Mae’r Rheoliadau’n ymwneud â darparu gwasanaethau fferyllol y GIG yng Nghymru. Maent yn rheoleiddio sut, ble a phwy sy’n darparu gwasanaethau o’r fath yng Nghymru.