Skip to content

Ymgynghori

Gwasanaeth Iechyd y Bobl

Mae Llywodraeth Cymru yn argyhoeddedig y bydd trafodaeth agored yn helpu i greu gwell iechyd a gwell gwasanaethau.
Dechrau'r cyfnod ymgynghori: 01/08/2012
Diwedd y cyfnod ymgynghori: 24/10/2012

Mae Llywodraeth Cymru wedi gwneud ymrwymiad i drafod gyda'r  GIG a'r cyhoedd ar sut y gallwn weithio gyda'n gilydd i wella iechyd a gwasanaethau iechyd.

Y nod fydd ei gwneud hi'n haws i bobl gyfathrebu  gyda'r GIG a'r Llywodraeth er mwyn cael y wybodaeth ar cymorth y maent eu hangen.  Mae'r ymgynghoriad hwn yn gyfle i ddechrau'r trafodaethau yma.